Ticari Yatırımlarda Kaynak ve Sermaye Yönetimi


Ticari faaliyetler genel anlamı itibariyle, bir emek ve hizmet sağlayarak üzerinden gelir elde etmek işini ifade eder ve birçok farklı şekilde gerçekleşebilir. Hem bireysel hem de kurumsal olarak ticari faaliyetler gerçekleştirilebileceği için ticari yatırımlarda kaynak ve sermaye yönetimi önemli bir olgu olarak rol oynamaktadır.

Kaynakların etkin kullanılması
Finansman kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı ile işletmelerin ve bireysel diğer ticari faaliyetlerin optimum kazanç sağlaması ve işletmelerde büyümeye yol açması ile ifade edilebilir. Ticari yatırımlarda kaynak ve sermaye yönetimi olarak ifade edilen hadise ise daimi olarak kaynakların etkin kullanımı, harcamaların terazisi ve daimi olarak yürütülen işlemlerin analizi olarak ifade edilebilir. Doğrudan doğruya profesyonellik ve uzmanlık gerektiren bu yönetim, eğitim ile edinilebileceği gibi ticari faaliyetler içerisinde uzun zamandır yer alıyor olmakla beraber de edinilebilir.

Yatırımların yönetilmesi hakkında
Kaynaklar ve yönetimler daimi olarak mantıklı çerçevelerde işaretlenilmeli harcamalardan ve gereksiz ifadelerden kaçınılarak yürütülmelidir. Yatırımların, taşınır ve taşınmaz mallara yapılabilecek harcamaların yanı sıra, işletme içi personel ve gider harcamalarının, zamanla oluşabilecek diğer maddi manevi kitlelerin de kontrolü hesaplanmalıdır. Zamanla oluşabilecek bu diğer faktörler ekonomik ve sosyal olarak da bazı harcamaları gerektirebileceğinden piyasadaki tüm oranlamalar sağlam yapılmalıdır. İşletme içi ve dışı borçlanmalar, daimi sermaye harcamaları ve yönetimler belirtilen kriterler doğrultusunda kontrol edilmelidir. Özellikle iç ve dış borçlanmalar bunlardan en önemlileri olmakla beraber, yatırımların asla ana sermayeyi geçecek ölçüde yapılmamasına dikkat ve özen gösterilmelidir. Herhangi bir olumsuzluk durumunda, küçülmelere ve ekonomik açıdan dar boğazlara sürüklenilmesine sebep olabilecek bu durum, dönem dönem iyi işler başarmış ancak başarısız planlamalar ile küçülmelere gitmek durumunda kalan işletmelerin olduğunu belirtmiş ve bizlere kanıtlamıştır.

Dolayısıyla bahsi geçen hususların kontrolünde rotayı belirlemek adına dümeni uzman kaptanlara yani ekonomistlere bırakmak ticari yatırımlarda kaynak ve sermaye yönetimi üzerine başarılı hamleler atılması ve kararlaştırılması adına önem arz etmektedir. Başarılı her adım işletmeyi dışa ve içe karşı büyümelere, daimi olarak portföy ve markalaşma dediğimiz hadisenin yaratılmasında önemli rol oynayacak, büyümeye imkan tanıyacaktır.

Hiç yorum yok