İşletmelerde Teknoloji Yatırımları Ekonomik Büyümeyi Sağlıyor


Gelişen teknoloji beraberinde birçok nimeti de getirdi. Ulaşım, etkileşim hatta savunma sanayi ve tıbbi gelişmelere öncülük ve ham madde sağlayan teknoloji, ticaretin ve dolayısıyla tüm ekonomik sistemlerin yeniden revize edilmesi ve geliştirilmesi olayını zoraki yoldan sağlamış oldu. Teknolojinin ve teknolojik ürünlerin hayatın tümüne yansımış ve girmiş olması ile de açıklanabilen bu durum, internetin de yaygınlaşması ile beraber kontrol edilemez bir noktaya geldi.

İşletmeler neden teknolojik yatırıma ihtiyaç duyuyor?

Hem ticari faaliyetlerin yürütülmesi hem de daha geniş bir müşteri potansiyeline ulaşılması için teknolojik yatırımların önemi şirketler için her geçen gün artıyor. Başarıldığı takdir de işletmelerin karlılıklarına ve doğrudan büyümelerin etki edebilecek bu teknolojik faktörler, yapılan teknoloji yatırımları ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir.

Bu yatırımları işletmelere göre örnekleyecek olursak; restoranlarda el terminalleri ile sipariş alınması barkotlu ve etiketli sistemlerin mutfağa kadar uzandırılıp sipariş ve üretimin temini konusunda geliştirmelere gidilmesi en kısa örneklerden biridir. Ayrıca aydınlatmalarda zaman ayarlı teknolojik aydınlatma ürünleri ve tasarruflu ampuller kullanılması ek olarak ofislerde ve evlerde fotokopi makinelerinin kartuşsuz lazer olanları tercih edilerek yapılan taşınır taşınmaz malların temini ile alakalı örnekler vermek mümkün olacaktır.

Ayrıca hali hazır da otomasyon sistemleri ile çalışan işletmelerinde gerekli yazılım tedariğine gitmeleri veya var olan yazılımları güncellemeleri şeklinde çoğaltabilirken, birden fazla işi yapabilecek ürünlerin temini konusunda da örnekleyebiliriz. Örneğin pastane ve cafelerde pastaların üzerine resim basabilmek için kullanılan cihazlar varken, artık hem normal yazıcı hem de bu tarz işlemler için kullanılabilecek yazıcılar mevcut olduğundan iki ayrı kaynak kullanımı ve masrafı yerine bu tarz ürünler tercih edilmesi uzun vadede karlılık ve fayda sağlayacaktır.

Pazardaki rekabete karşı güçlü kılıyor
Bu teknolojik yatırımlar yalnızca müşteriye ulaşmaya değil, pazarda kalmaya tüm reklam faaliyetlerinin yapmaya çalıştığı tutundurma denilen hadiseye veyahut tamamen üretime odaklı olabilir. Karlılık sağlayacak tüm işletme içi faaliyetler teknolojik yatırımlardan geçeceği için işletmelerde teknoloji yatırımları konusunda profesyonel düşünmek faydalı olacaktır.

Hiç yorum yok